Kansrijk ondernemen

}

14.15 & 15.15

Perspectief voor boeren: Boerengas

 

Vergisting levert een bijdrage aan het klimaatbeleid. Het dringt de overige broeikasgasuitstoot terug. Bijvoorbeeld wanneer dagverse mest wordt vergist. Zo wordt methaanuitstoot uit mestopslag voorkomen.

Wat is biogas en groen gas, wat is het nut en de noodzaak van de Beheermaatschappij Boerengas. Maar daarnaast ook hoe zit de techniek en de financiën, incl. de mogelijkheden van subsidie en vergunningen in elkaar. Wat zijn de ervaringen van Coöp. IJskoud in Noord-Deurningen en van andere boeren in de regio.

Sluit aan bij deze workshop en kijk of biogas ook iets is voor jou.

 

Klik hieronder op de afbeelding om de pdf te bekijken.

Jeroen Hulsbeek; en Eric Kouters; coöperatie VersnellingNL

Eric Kouters; projectleider biogas/groengas entiteit Noord-Oost Twente