Kansrijk ondernemen

}

14.15 & 15.15

Geld verdienen met stikstofreductie

 

Hoe ga je om met stikstofreductie en hoe kun je daarmee geld verdienen? Ir. Gerard Migchels is al jaren betrokken bij praktijknetwerken, onder andere in Overijssel (Proeftuin Natura2000) en in de Veenweiden. In deze netwerken werden in de praktijk verschillende maatregelen toegepast en vergeleken. Maatregelen die boeren toepasten waren verdund uitrijden van mest, minder jongvee, meer beweiden en minder eiwit in het krachtvoer. Een combinatie van maatregelen zorgde in modelberekeningen voor een ammoniakreductie van 39 procent, terwijl het inkomen hoger uitkwam. Maar denk ook eens na over het moment van mest uitrijden en over onafhankelijk voeradvies. ‘Er is geld te verdienen met de reductie van ammoniak, maar dat vraagt wel vakmanschap’, aldus Migchels.

 

Ir. Gerard Migchels ;

onderzoeker melkveehouderij,

projectleider Netwerk Praktijkbedrijven