Kansrijk ondernemen

}

14.15 & 15.15

Hoe wordt kringlooplandbouw beloond?

Belonen voor kringlooplandbouw. Het klinkt niet alleen mooi, maar de eerste boeren worden nu al daadwerkelijk beloond voor prestaties die bijdragen aan duurzaamheidsdoelen. Dit gebeurt op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). In opdracht van het ministerie van LNV ontwikkeld Frank Verhoeven van Boerenverstand op dit moment samen met WUR en Louis Bolk een set KPI’s om de ontwikkeling van duurzame landbouw te tonen én te belonen. In deze aanpak is ruimte om per gebied een aantal specifieke indicatoren op te nemen. In 2022 stelt LNV budget beschikbaar voor zes pilots, daarvoor zijn boerinnen Heleen en Els in Twente op pad om beloners te motiveren. Ze willen een pilot naar Twente halen en starten met belonen. Dan is het wel belangrijk dat ze weten of de voorgestelde KPIs geschikt zijn voor Twente.

Klik hieronder op de afbeelding om de pdf te bekijken.

Ir. Frank Verhoeven,

eigenaar Boerenverstand Consultancy