Kansrijk ondernemen

}

14.15 & 15.15

Meer eiwit van Twents land? Hoe dan?

 

Welke mogelijkheden heb je in Twente om het percentage eiwit van eigen land te verhogen? Door het percentage eiwit van eigen land te verhogen ben je minder afhankelijk van de aankoop van duur krachtvoer. Daarnaast zijn de meeste maatregelen ook meteen gunstig voor de stikstofemissie. Vijf  melkveehouders uit Geesteren, Reutum, Deurningen en Beuningen testten de afgelopen 2 jaar verschillende mogelijkheden om hier een slag in te maken, zoals de teelt van stokbonen in snijmais , luzerne en snelle lente rogge, het (door)zaaien van kruiden en klaver in het grasland, het verbeteren van de waterhuishouding door toepassing van vochtsensoren, en door klei op te brengen op zandgrond, en het optimaal benutten van de graspercelen door zomerstalvoeren en meer beweiden. Daarnaast was er ook aandacht voor het optimaliseren van het rantsoen met de alternatieve gewassen en voor het verbeteren van jongveeopfok. 

 

Klik hieronder op de afbeelding om de pdf te bekijken.

Dr. Ir. Martine Bruinenberg, Onderzoeker Duurzame veehouderij en Agrobiodiversiteit Louis Bolk Instituut

Els Uijterlinde, onderzoeksboerin eiwit benutting