Kansrijk ondernemen

}

14.15 & 15.15

Boeren in een veranderende omgeving

 

Kringlooplandbouw een mooi verhaal, maar hoe dan?

De agrarische sector heeft te maken met sterke ontwikkelingen in de markt, in de omgeving en in het publieke debat.

Hoe kun je als ondernemer inspelen en deze ontwikkelingen en gebruiken voor een toekomstgericht bedrijfsmodel. Wat vraagt dit van partijen rondom de landbouw? Hoe kan de provincie Overijssel hier bij helpen?

Klik hieronder op de afbeelding om de pdf te bekijken.

Jurgen Nijmeijer,

beleidsmedewerker eenheid Economie en Cultuur,

Provincie Overijssel